Σαν σήμερα 13.1.1959 εφ. Ροδιακή "Καρπάθιος διακρίθηκε σε Πανελλήνιο διαγωνισμό εκθέσεως"

Σαν σήμερα 13.1.1959 εφ. Ροδιακή "Καρπάθιος διακρίθηκε σε Πανελλήνιο διαγωνισμό εκθέσεως"