Σαν σήμερα, 13.11.55, εφ. Ροδιακή: "15 μέρες στην ΟΛΥΜΠΟ της ΚΑΡΠΑΘΟΥ, 2ο μέρος"

Σαν σήμερα, 13.11.55, εφ. Ροδιακή: "15 μέρες στην ΟΛΥΜΠΟ της ΚΑΡΠΑΘΟΥ, 2ο μέρος"