Σαν σήμερα, 13.5.1969, εφ. Πρόοδος: "Αγριολούλουδο της Καρπάθου δοκιμάζεται εις την Αμερική σαν φάρμακο κατά του καρκίνου"

Σαν σήμερα, 13.5.1969, εφ. Πρόοδος: "Αγριολούλουδο της Καρπάθου δοκιμάζεται εις την Αμερική σαν φάρμακο κατά του καρκίνου"