Σαν σήμερα, 13.6.1951, εφ. Πρόοδος: "Επίλυσις γεωργικών ζητημάτων εις Κάρπαθον"