Σαν σήμερα 13.6.1951 εφ. Πρόοδος "Επίλυσις γεωργικών ζητημάτων εις Κάρπαθον"