Σαν σήμερα, 13.6.1958, εφ. Ροδιακή: Καρπάθιος, πατήρ 4 τέκνων, απεβίωσε εν πλω προς Κάρπαθο

Σαν σήμερα, 13.6.1958, εφ. Ροδιακή: Καρπάθιος, πατήρ 4 τέκνων, απεβίωσε εν πλω προς Κάρπαθο