Σαν σήμερα 13.7. 50 εφ. Πρόοδος "Ο Διαγωνισμός εκθέσεως του Γυμνασίου Καρπάθου"