Σαν σήμερα, 14.11.57, εφ. Ροδιακή: "Σύντομα εγκαθίσταται εργολάβος για τον λιμενοβραχίονα Καρπάθου"

Σαν σήμερα, 14.11.57, εφ. Ροδιακή: "Σύντομα εγκαθίσταται εργολάβος για τον λιμενοβραχίονα Καρπάθου"