Σαν σήμερα 14.11.62, εφ. Πρόοδος: "Οι άνεργοι της Καρπάθου δεν λαμβάνουν επίδομα"

Σαν σήμερα 14.11.62, εφ. Πρόοδος: "Οι άνεργοι της Καρπάθου δεν λαμβάνουν επίδομα"