Σαν σήμερα, 14.12.1949, εφ. Πρόοδος: "Ο Γεν. Διοικητής εις την Κάρπαθον δια την επίλυσιν εκκρεμών ζητημάτων"

Σαν σήμερα, 14.12.1949, εφ. Πρόοδος: "Ο Γεν. Διοικητής εις την Κάρπαθον δια την επίλυσιν εκκρεμών ζητημάτων"