Σαν σήμερα, 14.12.1950, εφ. Ροδιακή: "Κοινότης Μενετών Επανάληψις δημοπρασίας"

Σαν σήμερα, 14.12.1950, εφ. Ροδιακή: "Κοινότης Μενετών Επανάληψις δημοπρασίας"