Σαν σήμερα 14.2.1956 εφ. Ροδιακή "Καρπάθιος διαιτητής ετιμήθη υπό του Σελασιέ δια μεταλλίου, διετητεύσας εις διεθνή αγώνα"