Σαν σήμερα 14.4.1949, εφ. Ροδιακή: "Τι γίνεται με την επισκευήν του αεροδρομίου Καρπάθου"

Σαν σήμερα 14.4.1949, εφ. Ροδιακή: "Τι γίνεται με την επισκευήν του αεροδρομίου Καρπάθου"