Σαν σήμερα, 14.5.1950, εφ. Πρόοδος: "Κεντρική Εκκλησία Μενετών, Πρακτικό Αρ. 39 - Μέγας Ευεργέτης Κων. Πατζαρτζής"

Σαν σήμερα, 14.5.1950, εφ. Πρόοδος: "Κεντρική Εκκλησία Μενετών, Πρακτικό Αρ. 39 - Μέγας Ευεργέτης Κων. Πατζαρτζής"