Σαν σήμερα, 14.8.52, εφ. Ροδιακή: "ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ. Το άλυτο πρόβλημα της Καρπάθου" του Γ. Χιωτάκη