Σαν σήμερα, 15.1.1963, εφ. Πρόοδος: 'Η περιοχή Αυλώνος, της Καρπάθου, δεν έχει τηλέφωνον"

Σαν σήμερα, 15.1.1963, εφ. Πρόοδος: 'Η περιοχή Αυλώνος, της Καρπάθου, δεν έχει τηλέφωνον"