Σαν σήμερα, 15.1.53 εφ.Ροδιακή: "Αι χοροεσπερίδες της Φιλοπτώχου και το Λύκειο Ελληνίδων"

Σαν σήμερα, 15.1.53 εφ.Ροδιακή: "Αι χοροεσπερίδες της Φιλοπτώχου και το Λύκειο Ελληνίδων"