Σαν σήμερα, 15.11.1958, εφ. Ροδιακή: "100 και πλέον εργατοτεχνίται ετοιμάζουν οδόν εις Όλυμπον"

Σαν σήμερα, 15.11.1958, εφ. Ροδιακή: "100 και πλέον εργατοτεχνίται ετοιμάζουν οδόν εις Όλυμπον"