Σαν σήμερα, 15.3.1952, εφ. Ροδιακή: Ο Καρπάθιος ποδοσφαιριστής Εμμ. Σπανίδης

Σαν σήμερα, 15.3.1952, εφ. Ροδιακή: Ο Καρπάθιος ποδοσφαιριστής Εμμ. Σπανίδης