Σαν σήμερα 15.3.1952 εφ. Ροδιακή: Ο Καρπάθιος ποδοσφαιριστής Εμμ. Σπανίδης

Σαν σήμερα 15.3.1952 εφ. Ροδιακή: Ο Καρπάθιος ποδοσφαιριστής Εμμ. Σπανίδης