Σαν σήμερα 15.9.1954 ΠΡΟΟΔΟΣ, το κλειστό νηπιαγωγείο Καρπάθου

Σαν σήμερα 15.9.1954 ΠΡΟΟΔΟΣ, το κλειστό νηπιαγωγείο Καρπάθου

Γονείς διαμαρτύρονται γιατί δεν υπάρχει νηπιαγωγός με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί το νηπιαγωγείο! Αν και με υπουργική απόφαση, όπως αναφέρει η ΠΡΟΟΔΟΣ, είχε αποφασιστεί η λειτουργία νηπιαγωγείου στο νησί πρακτικά δεν λειτουργούσε γιατί δεν είχε γίνει ο σχετικός διορισμός!