Σαν σήμερα, 16.1.50 εφ. Ροδιακή "Η Κάρπαθος και τα ζητήματα της. Το οδικόν δίκτυον"

Σαν σήμερα, 16.1.50 εφ. Ροδιακή "Η Κάρπαθος και τα ζητήματα της. Το οδικόν δίκτυον"