Σαν σήμερα, 16.1.1955, εφ. Πρόοδος: "Αναδάσωση στις Μενετές - Ο Όμιλος Καρπαθίων Νέων"

Σαν σήμερα, 16.1.1955, εφ. Πρόοδος: "Αναδάσωση στις Μενετές - Ο Όμιλος Καρπαθίων Νέων"