Σαν σήμερα, 16.10.1953, εφ. ΠΡΩΙΑ: "Το ιχθυοτροφείο στο Τρίστομο ΔΕΝ είναι εκμεταλλεύσιμο"

Σαν σήμερα, 16.10.1953, εφ. ΠΡΩΙΑ: "Το ιχθυοτροφείο στο Τρίστομο ΔΕΝ είναι εκμεταλλεύσιμο"