Σαν σήμερα, 16.2.1956, εφ. Ροδιακή: "Οι υποψήφιοι της ΕΡΕ επιστρέφουν σήμερον εκ Καρπάθου"

Σαν σήμερα, 16.2.1956, εφ. Ροδιακή: "Οι υποψήφιοι της ΕΡΕ επιστρέφουν σήμερον εκ Καρπάθου"