Σαν σήμερα, 16.6.1949, εφ. Ροδιακή: "Κάρπαθος - Ανεπαρκής γεωπονική καθοδήγηση"