Σαν σήμερα 16.9.66 εφ. Πρόοδος "Πρότυπος Ναυτική Σχολή θα ιδρυθή εις την Κάσον"