Σαν σήμερα, 17.11.51 εφ. Πρόοδος: "Και οι Καρπάθιοι θα ζητήσουν από τον νέον Διοικητήν Προστασίαν"

Σαν σήμερα, 17.11.51 εφ. Πρόοδος: "Και οι Καρπάθιοι θα ζητήσουν από τον νέον Διοικητήν Προστασίαν"