Σαν σήμερα, 17.2.50, εφ. Ροδιακή: "Προς τους αθλητάς της Δωδεκανήσου" του Χαρ. Ηρ. Κάσσιου

Σαν σήμερα, 17.2.50, εφ. Ροδιακή: "Προς τους αθλητάς της Δωδεκανήσου" του Χαρ. Ηρ. Κάσσιου