Σαν σήμερα 17.8.63 εφ. Πρόοδος "Σύγκρουση τουρκικού πλοίου με ελληνικό καταδιωκτικό"

Σαν σήμερα 17.8.63 εφ. Πρόοδος "Σύγκρουση τουρκικού πλοίου με ελληνικό καταδιωκτικό"