Σαν σήμερα, 18.11.1949 εφ. Πρόοδος Το Επαναστατικό Κίνημα Καρπάθου, του Ν. Γ. Τσαμπανάκη

Σαν σήμερα, 18.11.1949 εφ. Πρόοδος Το Επαναστατικό Κίνημα Καρπάθου, του Ν. Γ. Τσαμπανάκη