Σαν σήμερα, 18.12.52, εφ. Πρόοδος "Υπεγράφη η απόφαση δια την γραμμήν Καρπάθου-Κάσου"