Σαν σήμερα 18.2.1961 εφ. Ροδιακή "Επεβραβεύθη κάτοικος Καρπάθου διότι παρέδωσε Μηκυναϊκά Αγγεία"

Σαν σήμερα 18.2.1961 εφ. Ροδιακή "Επεβραβεύθη κάτοικος Καρπάθου διότι παρέδωσε Μηκυναϊκά Αγγεία"