Σαν σήμερα, 18.3.1959, εφ. Πρόοδος: "Ομαδικά κρούσματα γρίππης εσημειώθησαν εις την Κάρπαθον"

Σαν σήμερα, 18.3.1959, εφ. Πρόοδος: "Ομαδικά κρούσματα γρίππης εσημειώθησαν εις την Κάρπαθον"