Σαν σήμερα 18.4.1937 εφ. Δωδεκάνησος " Οι Δωδεκανήσιοι εις το Μακεδονικόν Μέτωπον"

Σαν σήμερα 18.4.1937 εφ. Δωδεκάνησος " Οι Δωδεκανήσιοι εις το Μακεδονικόν Μέτωπον"