Σαν σήμερα, 18.6.1949, εφ. Ροδιακή: "Τρια εγκαταλελειμμένα χωριά της Καρπάθου"

Σαν σήμερα, 18.6.1949, εφ. Ροδιακή: "Τρια εγκαταλελειμμένα χωριά της Καρπάθου"