Σαν σήμερα 19.10.1956, εφ. ΡΟΔΙΑΚΗ: Τα σχολεία της Καρπάθου, γράφει ο Αναστ. Φράγκος

Σαν σήμερα 19.10.1956, εφ. ΡΟΔΙΑΚΗ: Τα σχολεία της Καρπάθου, γράφει ο Αναστ. Φράγκος