Σαν σήμερα, 19.2.1971, εφ. Πρόοδος: "Οι Καρπάθιοι θα αγοράσουν αεροσκάφος..."

Σαν σήμερα, 19.2.1971, εφ. Πρόοδος: "Οι Καρπάθιοι θα αγοράσουν αεροσκάφος..."