Σαν σήμερα εφ. Πρόοδος 19.4.1950 "Καταβάλλονται προσπάθειαι δια την επισκευήν του αεροδρομίου Καρπάθου"

Σαν σήμερα εφ. Πρόοδος 19.4.1950 "Καταβάλλονται προσπάθειαι δια την επισκευήν του αεροδρομίου Καρπάθου"