Σαν σήμερα, 19.5.1950, εφ. Πρόοδος: "Στην μητέρα Ελλάδα" ποίημα του ομογενή Β. Σκούλλου

Σαν σήμερα, 19.5.1950, εφ. Πρόοδος: "Στην μητέρα Ελλάδα" ποίημα του ομογενή Β. Σκούλλου