Σαν σήμερα 19.5.1950 εφ. Πρόοδος "Στην μητέρα Ελλάδα" ποίημα του ομογενή Β. Σκούλλου

Σαν σήμερα 19.5.1950 εφ. Πρόοδος "Στην μητέρα Ελλάδα" ποίημα του ομογενή Β. Σκούλλου