Σαν σήμερα 2.11.50, εφ. Ροδιακή "Επιστολή του Εμμ. Σπανίδη προς τον Δ/ντη του Νοσοκομείου της Ρόδου"

Σαν σήμερα 2.11.50, εφ. Ροδιακή "Επιστολή του Εμμ. Σπανίδη προς τον Δ/ντη του Νοσοκομείου της Ρόδου"