Σαν σήμερα, 2.2.1957, εφ. Πρόοδος: "Ενεκρίθη πίστωσις 1.500.000 δρχ δια τον λιμενοβραχίονα Καρπάθου"