Σαν σήμερα 2.4.1932 εφ. Δωδεκάνησος "Καρπαθιακά μνημεία - Λαογραφικά σύμμεικτα Καρπάθου"

Σαν σήμερα 2.4.1932 εφ. Δωδεκάνησος "Καρπαθιακά μνημεία - Λαογραφικά σύμμεικτα Καρπάθου"