Σαν σήμερα 20.11.1952, εφ. Πρόοδος: "Θα λυθεί επιτέλους το πρόβλημα Συγκοινωνίας Καρπάθου και Κάσου"

Σαν σήμερα 20.11.1952, εφ. Πρόοδος: "Θα λυθεί επιτέλους το πρόβλημα Συγκοινωνίας Καρπάθου και Κάσου"