Σαν σήμερα, 20.12.1969, εφ. Πρόοδος: Ασθενής ιερέας μεταφέρθηκε από την Κάσο στη Ρόδο

Σαν σήμερα, 20.12.1969, εφ. Πρόοδος: Ασθενής ιερέας μεταφέρθηκε από την Κάσο στη Ρόδο