Σαν σήμερα, 20.4.1955, εφ. Πρόοδος: "Διατί το ΑΝΔΡΟΣ δεν ήρχισε δρομολόγια Ρόδου - Σητείας"

Σαν σήμερα, 20.4.1955, εφ. Πρόοδος: "Διατί το ΑΝΔΡΟΣ δεν ήρχισε δρομολόγια Ρόδου - Σητείας"