Σαν σήμερα 20.4.1955 εφ. Πρόοδος "Διατί το ΑΝΔΡΟΣ δεν ήρχισε δρομολόγια Ρόδου - Σητείας"

Σαν σήμερα 20.4.1955 εφ. Πρόοδος "Διατί το ΑΝΔΡΟΣ δεν ήρχισε δρομολόγια Ρόδου - Σητείας"