Σαν σήμερα, 20.5.1970, εφ. Πρόοδος: "Νέα εικόνα του Αγίου Νεκταρίου δια Κάρπαθον"

Σαν σήμερα, 20.5.1970, εφ. Πρόοδος: "Νέα εικόνα του Αγίου Νεκταρίου δια Κάρπαθον"