Σαν σήμερα, 21.10.1952, εφ. ΠΡΟΟΔΟΣ Αυτοκτονία Ανέργου Καρπάθιου στην Αθήνα

Σαν σήμερα, 21.10.1952, εφ. ΠΡΟΟΔΟΣ Αυτοκτονία Ανέργου Καρπάθιου στην Αθήνα