Σαν σήμερα 21.5.1969 εφ. Ροδιακή "Η αδελφότης Ολυμπιτών Καρπάθου η Δήμητρα"

Σαν σήμερα 21.5.1969 εφ. Ροδιακή "Η αδελφότης Ολυμπιτών Καρπάθου η Δήμητρα"