Σαν σήμερα, 21.6.1950, εφ. Ροδιακή: "Ο δρόμος και το λιμάνι" Β' του Ν. Γ. Τσαμπανάκη