Σαν σήμερα 22.12.1950 εφ. Πρόοδος "Αδύνατος η Ίδρυσις Ιχθυοτροφείου εις Τρίστομον Καρπάθου"

Σαν σήμερα 22.12.1950 εφ. Πρόοδος "Αδύνατος η Ίδρυσις Ιχθυοτροφείου εις Τρίστομον Καρπάθου"