Σαν σήμερα, 22.12.1950, εφ. Πρόοδος: "Αδύνατος η Ίδρυσις Ιχθυοτροφείου εις Τρίστομον Καρπάθου"

Σαν σήμερα, 22.12.1950, εφ. Πρόοδος: "Αδύνατος η Ίδρυσις Ιχθυοτροφείου εις Τρίστομον Καρπάθου"