Σαν σήμερα, 22.7.67, εφ. Πρόοδος: "Αεροπλάνο αγνώστου εθνικότητας απωλέσθη υπεράνω της Καρπάθου"