Σαν σήμερα 22.7.67 εφ. Πρόοδος "Αεροπλάνο αγνώστου εθνικότητας απωλέσθη υπεράνω της Καρπάθου"